Blog chia sẻ

Chưa có chia sẻ nào...

Thông tin cá nhân

Cân nặng: 
Từ 50kg - Dưới 55kg
Tình trạng hôn nhân: 
Đang độc thân
Học vấn: 
Đại học

Thông tin kết bạn

Muốn tìm bạn: 
Nữ

Mô tả Bảo

Giới thiệu bản thân: 
cô đơn