Điều khoản sử dụng

MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP ĐƯA RA ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE KETBANDEP.COM

Đây là thỏa thuận mang tính pháp lý giữa Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp (chủ quản là Công ty TNHH Công nghệ Giải Trí Đẹp) với các thành viên là người sử dụng website về việc truy cập và tất cả các dịch vụ, tính năng, nội dung và các ứng dụng được giới thiệu trên website chạy dưới tên miền ketbandep.com và ketbandep.vn (sau đây gọi là Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp).

Khi truy cập và sử dụng Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp, bạn đã hiểu và cam kết tuân thủ mọi quy định được nêu ra trong các điều khoản sử dụng dưới đây:

I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu đích thực.
 • Cấm lợi dụng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp để môi giới mại dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán dâm.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ, tên miền, và hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

II. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

1. Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

Dịch vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp cho phép các thành viên được sử dụng các chức năng của mạng xã hội như tìm kiếm bạn bè, chia sẻ thông tin cá nhân, trò chuyện trực tuyến. Người dùng được tự do sử dụng dịch vụ nếu không vi phạm các thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

Tất cả các thông tin nếu người dùng không muốn chia sẻ, công khai thì sẽ được bảo mật (như địa chỉ nhà riêng, địa chỉ e-mail, số điện thoại). Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp đưa ra Chính sách chia sẻ thông tin cá nhân của các thành viên với nhau, nhưng khuyến cáo thành viên cân nhắc về các mối quan hệ của mình trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp (bạn thân, gia đình, người quen, người lạ) và điều chỉnh các mối quan hệ cho phù hợp. Người dùng hoàn toàn có thể kết bạn, chia sẻ thông tin với nhau đồng thời cũng có thể chặn, hủy bỏ kết bạn với bất cứ cá nhân nào.

2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

Bạn phải đủ từ 16 tuổi trở lên mới tham gia mạng xã hội của chúng tôi. Trách nhiệm đầu tiên là bạn phải tuân thủ các điều cấm trao đổi chia sẻ trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp theo mục I thỏa thuận này.

Nhằm phát triển mạng xã hội Kết Bạn Đẹp một cách đúng luật, các thành viên có trách nhiệm gửi cho chúng tôi báo cáo vi phạm của các thành viên khác để chúng tôi phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời.

Bạn cũng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách mà chúng tôi thay đổi, bổ sung. Bạn hãy kiểm tra email thường xuyên để biết các thay đổi nếu có.

Bạn có trách nhiệm phải chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin trong khuôn khổ của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có thể xóa mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nếu chúng tôi tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn và bạn tin là chúng tôi đã sai khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.

Nếu bạn liên tục vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn khi phù hợp.

III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

1. Quyền của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho thành viên.

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, xóa tài khoản truy cập và chúng tôi có quyền phối hợp cung cấp thông tin cá nhân bạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có quyền thương mại hóa dịch vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp, tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của thành viên. Các hình thức thương mại hóa chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức quảng cáo. Trong trường hợp chúng tôi có thu phí sử dụng dịch vụ thì chúng tôi phải thông báo cho khách hàng và được khách hàng tự nguyện đồng ý.

Chúng tôi có quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp.

Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của dich vụ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp không hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng dịch vụ, khi đó chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn tối thiểu trước 03 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

Cũng như bạn, trách nhiệm chúng tôi là phải tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận sử dụng này một cách nghiêm túc. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không hạn chế quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của các bạn khi thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các thay đổi về điều khoản và thỏa thuận. Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc thông báo chính sách mới nếu có sẽ được thực hiện thông qua email hoặc các pop up khi bạn truy cập website ketbandep.com hoặc ketbandep.vn.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các vi phạm của bạn, tuy nhiên chúng tôi không chờ bạn phản hồi. Chúng tôi buộc lòng phải gỡ bỏ, xóa các nội dung mà chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bạn đã vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách và điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Bạn có quyền khiếu nại về các quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo bảo mật các thông tin mà bạn không muốn công khai theo chọn lựa của bạn, trừ khi theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chấp hành công tác thanh tra định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm do các hành vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây ra và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.

IV. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

Các nguyên tắc đối với người sử dụng:

 • Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mạng xã hội Kết Bạn Đẹp sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Các hình thức xử phạt:

 • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày
 • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày
 • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.
 • Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Người sử dụng có hành vi lợi dụng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, phát ngôn, chat...có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tin, hình ảnh khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các nội dung khiêu dâm.

- Thông tin cá cược, cờ bạc: Thành viên lợi dụng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp để đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng hình ảnh có chứa thông tin lừa đảo, giả làm cá nhân hoặc các tổ chức nhằm gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

- Phá hoại hệ thống mạng xã hội Kết Bạn Đẹp: Thành viên cố ý xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại website ketbandep.com và ketbandep.vn

- Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm treo máy, spam chat.

- Lợi dụng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

- Lôi kéo công đồng thành viên tham gia thực hiện các hành vi vi phạm văn hóa đạo đức.

V. CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

1. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn

Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đăng trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân. Ngoài ra:

- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ (IP) như ảnh, bạn mặc định cho chúng tôi bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới mạng xã hội Kết Bạn Đẹp. Và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.

- Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).

- Khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của mạng xã hội Kết Bạn Đẹp, truy cập, xem thông tin đó (vd: tên và ảnh đại diện của bạn).

- Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

2. Đảm bảo an toàn

Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho mạng xã hội Kết Bạn Đẹp, với các cam kết sau từ phía bạn:

- Bạn sẽ không vi phạm quy định như spam trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp.

- Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy, trái pháp luật...trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp.

- Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.

- Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.

- Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.

- Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.

- Bạn sẽ không dùng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

- Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của mạng xã hội Kết Bạn Đẹp.

3. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:

- Bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.

- Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.

- Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.

- Bạn sẽ không dùng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nếu bạn dưới 16 tuổi.

- Bạn sẽ không dùng mạng xã hội Kết Bạn Đẹp nếu bạn đang bị kết án phạm tội tình dục.

- Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.

- Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.

- Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.

- Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.

- Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.

- Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên định danh tương tự cho tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu chúng tôi tin là phù hợp.

VI. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI HOẶC VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

1. Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp với chúng tôi

Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội Kết Bạn Đẹp. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email hoặc số điện thoại mà bạn đã đăng ký.

Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

2. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của mạng xã hội Kết Bạn Đẹp; Giữa cá nhân là thành viên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại điểm B, Mục III Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

VII. CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp thu thập các thông tin cá nhân người sử dụng, bao gồm:

- Thông tin bắt buộc khi đăng ký là thành viên trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp, bao gồm:

Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Số điện thoại, địa chỉ email

- Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được các thông tin khác không bắt buộc của bạn như:

Chiều cao, cân nặng Tình trạng hôn nhân Nghề nghiệp, trình độ học vấn Tỉnh / thành nơi cư trú Mục đích / Sở thích kết bạn

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp:

- Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

- Để hiển thị theo yêu cầu của bạn

- Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của mạng xã hội Kết Bạn Đẹp

- Phục vụ yêu cầu của cơ quan nhà nước khi có yêu cầu

- Ngoài các mục đích trên chúng tôi không được phép thu thập, sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích gì.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được lưu trong bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến và được bảo mật. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Chính sách này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang website ketbandep.com và ketbandep.vnvà không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Việc người sử dụng truy cập, đăng ký, sử dụng trang web này có nghĩa rằng bạn đồng ý sử dụng và chấp nhận những quy định ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này của chúng tôi cũng như sẵn sàng cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết khi có sự thay đổi có lợi cho người sử dụng và theo quy định của pháp luật.

VIII. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KẾT BẠN ĐẸP

Chúng tôi cung cấp cho bạn một công cụ bảo vệ thông tin cá nhân của mình nếu không muốn ai đó biết. Bạn có thể chọn chế độ private hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân của mình khi tạo tài khoản.

Ngoài ra bạn cũng có thể chặn những người mà bạn không thích bằng chế độ chặn/ gỡ ID để bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Khi người nào đó bị bạn chặn / gỡ ID sẽ không thể làm phiền tới bạn.

Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên mạng xã hội Kết Bạn Đẹp được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mạng xã hội Kết Bạn Đẹp.Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, mạng xã hội Kết Bạn Đẹp sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản trị Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

- Ban quản trị Mạng xã hội Kết Bạn Đẹp không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

 

*** Hết Nội Dung Điều Khoản Sử Dụng Mạng Xã Hội Kết Bạn Đẹp ***

*** Khi Điều khoản sử dụng này có sự thay đổi, Kết Bạn Đẹp sẽ thông báo tới bạn qua địa chỉ e-mail bạn đã sử dụng đăng ký tài khoản ***